വെൽഫെയർ പാർട്ടി മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽപ്രതിഷേധ കൂട്ടംസംഘടിപ്പിച്ചു

“ഹഥ്റസിലെ ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെനീതിക്കായി പൊരുതുക”എന്ന പ്രമേയത്തിൽവെൽഫെയർ പാർട്ടി മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽപ്രതിഷേധ കൂട്ടംസംഘടിപ്പിച്ചു.

Read more

പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള വിഷയത്തിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്ന കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം

Read more

കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് അധ്യാപകരെയും നിയോഗിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

കാസർകോട്: കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി അധ്യാപകരേയും നിയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ കാസർകോടായിരിക്കും അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കുക. ഇതിനായി ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറോട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ജില്ലാ

Read more