വിജിലൻസി ലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന വളാഞ്ചേരി ഇൻസ്പെക്ടർ SHO ( ci ) അഷ്റഫ് സാറിന് ഇന്നലെ വളാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സഹപ്രവർത്തകർ നൽകിയ യാത്രായപ്പ്

വിജിലൻസി ലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന വളാഞ്ചേരി ഇൻസ്പെക്ടർ SHO ( ci ) അഷ്റഫ് സാറിന് ഇന്നലെ വളാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സഹപ്രവർത്തകർ നൽകിയ യാത്രായപ്പ്

Read more

ഇയ്യക്കാട് LP സ്കൂള്‍ ശുചിയാക്കി YFC, കുരുന്നു മക്കള്‍ക്കിനി ‘വൃത്തിയായി’ പഠിക്കാം

ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇയ്യക്കാട് സ്കൂള്‍ ശുചിയാക്കി YFC കുരുന്നു മക്കള്‍ക്ക് കൂട്ടായി. നവംബര്‍ 1 ന് LP – UP സ്കൂളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിക്കാന്‍

Read more