വളാഞ്ചേരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ M. ഗോവിന്ദൻ യാത്രയായി

ഡോ: M. ഗോവിന്ദൻ
നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു

IMA
ഡോക്ടേഴ്സ് ക്ലബ് സ്ഥാപകൻ

പാലിയേറ്റിവ് കെയർ രക്ഷാധികാരി

ചെഗുവേര ഫോറം മുഖ്യരക്ഷാധികാരി

ആതുര സേവന രംഗത്തെ
നിറസാന്നിദ്ധ്യം

ആദരാജ്ഞലികൾ🙏🙏🙏

%d bloggers like this: