അനധികൃത കള്ള് ഷോപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടുക്ക

വളാഞ്ചേരിയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരംഭിച്ച അനധികൃത കള്ള് ഷോപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടുക്ക എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ നടത്തിയ സൂചനാ സമരം

%d bloggers like this: