പ്രവാസികളെയും കാത്ത്…..

അബൂദബിയിൽനിന്നെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായ നെടുമ്പാശേരി കൊച്ചിൻ ഇന്‍റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ…

%d bloggers like this: