കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധ ദിനമായ മെയ് 22 ന് KCEU പ്രതിഷേധം അർബൻ ബാങ്ക് മൂർക്കനാടിന് മുമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു

കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധ ദിനമായ മെയ് 22 ന് KCEU പ്രതിഷേധം അർബൻ ബാങ്ക് മൂർക്കനാടിന് മുമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങ് KCEU പെരിന്തൽമണ്ണ യൂണിറ്റ് ട്രഷറർ TP വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

%d bloggers like this: