ഓക്സിജൻ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് വിന്നേഴ്സ് ക്ലബ് മൂർക്കനാട്

കോവിഡ് മൂലം പ്രാണവായു തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ തികയാത്ത നിസഹായത അറിയിച്ച കൊളത്തൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്ക് 18000 രൂപ വിലവരുന്ന 7 ക്യൂബിക്കിന്റെ

Read more